HEADER WIDGET

O nás

 

TACHYON KOMPLEXNÝ SYSTÉM

TACHYON KOMPLEXNÝ SYSTÉM je projekt, ktorý stojí na 20-ročnom výskume. Tento výskum sa zaoberá aj skúmaním kombinácie bio-informačného ošetrenia, tachyonizácie na dosiahnutie optimálneho efektu pri využití za maximálneho povoleného zastúpenia prírodných účinných látok. Súčasťou projektu je aj výroba prírodných certifikovaných doplnkov výživy už od roku 1989.

 

Tachyonizácia je kvantové bioinformačné ošetrenie, ktoré sa obvykle popisuje ako živá genetická informácia na kvantovej úrovni naviazaná na hmotu tabliet alebo amuletov, odkiaľ ju bunky, podvedomie a informačné pole organizmu dokážu prijímať, vylaďovať svoje funkcie a uplatňovať pri vytváraní ideálu krásy a zdravia.

 

Náš tím sa viac než 30 rokov zaoberá výskumom a prípravou vzdelávania formou komplexného prístupu obsahujúceho Prostredie, Výber informácii, Výživu – výber doplnkov výživy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť.

 

1.PROSTREDIE

Pre tento účel bol v rámci dlhodobého projektu cielene vybudovaný Motýlí dom, ktorý prepája vedecké poznatky a umenie dôležité pre harmonické tvorenie seba, nadobudnutie gramotnosti pri používaní abstraktného jazyka, pre prirodzené získavanie osobnej skúsenosti s pestovaním zdravia, krásy a mladosti v Motýľom dome v Bratislave, ktorý je špeciálne vybudovaný pre vzdelávacie pobyty na pestovanie osobných kvalít, tvorbu novej reality vedomím formou úvodného 2-denného pobytu a následného externého vzdelávania.

✓ vzťahy
✓ skúsenosti
✓ spoločenský kontakt

Miesto stretania a vzdelávania, získavanie skúseností pri pestovaní seba a zdravia.
2.INFORMÁCIE

pre osobnostné vzdelávanie, tvorbu novej reality vedomím, pri pestovaní krásy, zdravia, mladosti
Výber informácií o sebe a rozvíjaní svojich schopností, ktoré motivujú, provokujú k rozvinutiu schopnosti tvoriť osobnú vnútornú a telesnú krásu. Prinášajú skúsenosť ako pestovať výnimočné vlastnosti a osobné kvality a zdravie.

✓ VIDEÁ, FILMY

✓ HUDBA

✓ VÝBER NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

✓ OSOBNÝ PROFIL

sú priebežne vyberané a zhromažďovaní tímom ľudí.

Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.

 

3. VÝŽIVA – prostriedky

pre zdravie, krásu, mentálne a duševné schopnosti. 

Výber doplnkov výživy na základe 20-ročného výskumu zameraného na pestovanie krásy, zdravia, mladnutie poučený priamo s ich výrobou a veľmi dobrou cenovou dostupnosťou. Využívané sú hlavne extrakty prírodných látok a priebežne je sledovaný výsledok ich pôsobenia pri odstraňovani príčin zdravotných problémov na fyzickej aj psychosomatickej úrovni. Zároveň sa okrem maximálneho povoleného obsahu účinných látok využíva aj bioinformačné ošetrenie. Najlepšie referencie sú z oblasti spriechodňovania a obnovy pružnosti ciev a regenerácie kĺbov a chrbtice.

✓ zdravie

✓ krása

✓ mladnutie

✓ odstránenie psychosomatických príčin chorôb

✓ pohyb, šport

✓ životný štýl

✓ odstraňovanie príčin ochorení

Výživa je zároveň aj ďalší spôsob informovania pre telo a dušu.

 

4. INTERIÉR, UMENIE – prostriedky

 

použitie umenia pri jeho vyladení otvára priestor
pre nový spôsob života.
Na vyladenie prostredia abstraktnými prvkami:
✓ OBRAZY
✓ DVERE
✓ STOLY
Moderné a aktívne pôsobiace interiérové prvky, ktoré aj na nevedomej úrovni pôsobia na formovanie Vašej osobnej vnútornej premeny. Prostriedky pre vyladenie prostredia a osvojovanie si jazyka pre tvorenie rôznych stavov reality vedomím.

Zdieľame spolu skúsenosti a poznatky pre vyladenie prostredia, aj z oblasti feng-šuej.
+ Vedecké informácie o chorobách a ich liečení

+ Fórum a blog o zdraví.