HEADER WIDGET

Zdravie

ZDRAVIE– Pohľad na zdravie jedinca, ale i celej společnosti od pana Hnízdila má svoje veľké pravdy zo života každého z nás. Môžeme sa cítiť omnoho lepšie, byť zdravší a žiť v zdravej spoločnosti, ale je nutné zastaviť prekračovanie ľudských hodnôt života. Prestať sa nechať vláčiť manipuláciou a zneužívaním vo všetkých podobách súčasnej ekonomiky, zdravotníctva, školastva atď. Arogantní, bezohľadní, cinickí psychopati nejde prehliadať a prenechávať im moc nám vládnuť. Zvoniť kľúčmi nestačí! Je nutné zmeniť spôsob myslenia a chovania, vydať sa iným smerom.